Forside

Lad dette være en begyndelse.

En port ind til det utrolige, det mulige, en ny tid, hvor alting kan ske - hvis vi altså ikke har noget imod det.

Citat Mumifar.

 

Min baggrund og mission

Ydelser

Jeg vil bygge bro og skabe sammenhæng på alle niveauer i organisationer. Det giver mulighed for helhedstænkning, der skaber rum for en ambitiøs udvikling til gavn for mennesker og samfund. Det vil bidrage til, at I får udfoldet og udnyttet deres muligheder inden for de rammer, der er givet dem.

 

Jeg er jurist af uddannelse, suppleret med en master i organisationspsykologi og kurser i projektledelse. Det betyder, at jeg kan veksle mellem management og den organisationspsykologiske tilgang afhængig af det konkrete behov. På den måde kan jeg bidrage til en opretholdelse eller genetablering af balancen mellem menneske og organisation. En sund balance kombineret med en klar mission og strategi for virksomheden giver alle muligheder for at løfte organisationen til nye højder i sin opgaveløsning.

 

Min erfaring ligger især inden for følgende områder:

 • Politisk ledede organisationer
 • Socialøkonomiske virksomheder
 • NGO´er og frivillige organisationer
 • Samarbejde mellem sektorer
 • Tværfaglige fællesskaber

 

 • Det sociale område både børn og voksne
 • Beskæftigelsesområdet
 • Ældre- og sundhedsområdet
 • Forsyningsvirksomheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan ikke forhindre forandringer, men vi kan styre forandringerne i en ønsket retning. Det forudsætter blandt andet:

 • En klar mission og en strategi med klare mål
 • Involverende processer
 • Den rette ledelseskapacitet
 • Ressourcer og kompetencer til implementeringen.

 

Samarbejdet om indfrielse af en strategi kræver et aktivt tilvalg fra alle, så der arbejdes med visioner og løsninger på udfordringer frem for forhindringer. Det handler om at skabe fælles dagsordener og opgaveløsning ved hjælp af stærke teams, god ledelse og processtyring.

 

For at understøtte udviklingen af sammenhængende organisationer tilbyder jeg følgende ydelser:

 • Projektstøtte- og ledelse
 • Facilitering
 • Ledelsesudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Undervisning og oplæg
 • Teamudvikling
 • Strategiudvikling
 • Konflikthåndtering

 

 

Anne Sandbeck * as@annesandbeck.dk * Tlf. 31676463